Kopalnia surowców mineralnych

Kopalnia LudkowoFirma wydobywa i przetwarza kruszywa dla potrzeb budownictwa drogowego i ogólnego. Produkowane kruszywa spełniają wymagane normy i określone przez klientów potrzeby. Działalność jest oparta na własnej bazie wydobywczej, co gwarantuje naszym klientom stałość i ciągłość dostaw zamówionych produktów. Atutem jest produkcja kruszyw wysokiej jakości w dowolnych frakcjach.

Od momentu powołania spółki firma rozszerzyła powierzchnię wydobycia i unowocześniła ją. W miarę rozwoju firmy i zwiększenia wydobycia przedsiębiorstwo inwestuje w nowe maszyny i urządzenia. Zmodernizowano w znacznym stopniu bazę sprzętową dostosowując ją do współczesnych standardów.

Kopalnia Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk S.J.
88-170 Pakość
Ludkowo III
www.kopalnialudkowo.com.pl