Usługi

Specjalizujemy się w przewozie artykułów spożywczych, mrożonek i towarów łatwo psujących się . Samochody chłodnie, którymi dysponujemy posiadają ściany działowe – daje nam to możliwość przewozu towarów mrożonych i schłodzonych jednocześnie.

Dysponujemy własnym taborem samochodowym , jak również korzystamy z bazy wykwalifikowanych przewoźników krajowych i międzynarodowych. Naczepy chłodnie, którymi wykonujemy przewozy są wyposażone w termografy oraz posiadają aktualne certyfikaty ATP.

PHU Hermes spełnia wszystkie wymogi dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych, wynikające z umowy europejskiej o transporcie ADR. Nasze pojazdy posiadają wymagane wyposażenie, dzięki czemu przewóz ADR jest wykonywany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Wszyscy nasi kierowcy oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za transport materiałów niebezpiecznych uczestniczą w okresowych szkoleniach zakresie postępowania, a także zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych.

Klasa 2 Gazy
Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne
Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samo reaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
Klasa 4.2 Materiały samozapalne
Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
Klasa 5.1 Materiały utleniające
Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
Klasa 6.1 Materiały trujące
Klasa 6.2 Materiały zakaźne
Klasa 8 Materiały żrące
Klasa 9 Różne materiały i przedmioty

Przykładowe oznaczenia przesyłek z towarami niebezpiecznymi:

Żwirownia

 

Kopalnia Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk S.J.
88-170 Pakość
Ludkowo III
www.kopalnialudkowo.com.pl

Elektrownie wiatrowe